همیشه به روشنایی

احداث نیروگاه 50 مگاواتی به منظور تامین برق مورد نیاز شرکت های مستقر در بندر خشک پیشگامان و انتقال مازاد آن به مدار توزیع برق کشور

مقالات مرتبط