ضرورت مشارکت و حضور مردم در عرصه تولیدی‌های موجود

ضرورت مشارکت و حضور مردم در عرصه تولیدی‌های موجود

مدیر عامل گروه تعاونی پیشگامان گفت: برای تحقق شعار سال 1403 باید سرمایه‌های مردمی به طور مستقیم وارد عرصه تولید شود.

 

دکتر محمدرضا رضائی نژاد مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان در نشست مشترک جمعی از فعالان اقتصادی استان با استاندار یزد برای تحقق شعار امسال اظهار داشت: هدف از جهش تولید تنها ایجاد تولیدات و کارخانه‌های جدید نیست بلکه برای تحقق این مهم با مشارکت مردم می‌توان از حداکثر ظرفیت تولیدات موجود بهره‌برداری کرد.

او با اشاره به اینکه سرمایه مردم باید به طور مستقیم وارد پروژه‌های تولیدی شود و با بحث تامین مالی و سرمایه متفاوت است، افزود: فعالان اقتصادی با انباشت سرمایه ناشی از تورم روبرو هستند و عمدتا نقدینگی ندارند که با در نظر گرفتن اینکه قشر متوسط جامعه ما نقدینگی دارند می‌توان با مشارکت مردم موجب گردش سرمایه شد.

دکتر رضائی نژاد با بیان بسیج شدن آحاد مردم در جنگ تحمیلی تصریح کرد: کشور در حال حاضر با جنگ اقتصادی روبرو است و مشارکت مردم در عرصه تولید هم باید در بحث مدیریت باشد و هم در برخورداری از منافع تا از این جنگ نیز رها شویم.

مقالات مرتبط