تفاهم نامه‌ی همکاری 5 منطقه‌ی آزاد تجاری با بندر خشک پیشگامان امضا شد.

تفاهم نامه‌ی همکاری 5 منطقه‌ی آزاد تجاری با بندر خشک پیشگامان امضا شد.

دکتر ظهوری مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از امضای تفاهم نامه‌ی همکاری 5 منطقه آزاد تجاری کشور با بندر خشک پیشگامان خبرداد.

او افزود: این تفاهم نامه برای گسترش زنجیره‌ی حمل و لجستیک بندرخشک پیشگامان با 5 منطقه‌ی آزاد تجاری چابهار، ارس، اروند، ماکو و سرخس امضا شد.

مقالات مرتبط