معرفی

گروه تعاونی پیشگامان در مهرماه 1375 با تکیه بر خرد جمعی و اعتقاد به آیه شریفه “تعاونوا علی البر و التقوی” با اندیشه گروهی از نخبگان استان یزد و برای ایجاد فضای سالم و پر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای فرزندان این سرزمین که همانا بزرگترین کار نیک می‌باشد شکل گرفت.
پیشگامان اگرچه با تشکیل یک شرکت تعاونی نه چندان بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پا به عرصه وجود گذاشت اما به فضل خداوند و دستان یاری‌گر مردمانی که تعاون را باور دارند امروز درختی تنومند و پربار است و با توکل به آن ذات اقدس روز به روز پر طراوت تر خواهد شد.
این گروه تعاونی با همراهی و همدلی صادقانه سهامداران بر این باور است که در سایه توکل، تفکر و تعهد و در قالب تعاونی به همه آرمان‌هایش خواهد رسید.

گروه تعاونی پیشگامان با بیش از ربع قرن سابقه درخشان در بخش تعاون کشور و با کسب افتخارات گوناگون در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی همواره می‌کوشد با مشارکت مردم در اقتصاد کشور نقشی سازنده ایفا کند.
فعالیت گروه تعاونی پیشگامان در قالب تعاون، عدالت اجتماعی، جذب سرمایه های خرد مردم و ارائه ایده‌های جذاب و مورد توجه جامعه در کنار خدمات الکترونیکی، مخابراتی و تولید مصنوعات مرتبط از جمله اخذ مالکیت فیبر نوری بصورت انحصاری در آب‌های آزاد دنیا، سبب گسترده شدن حوزه خدمات این گروه در سراسر کشور گردید و همزمان نیز حوزه‌های نوینی از فعالیت‌های خود را در زمینه‌های گوناگون رونمایی کرد.
نگاهی به کارنامه گروه تعاونی پیشگامان که اکنون با بیش از 30 شرکت و بیش از 60 هــزار سهــامدار به اتحـــــادیه تخصصی امور زیربنایی شرکت‌های تعاونی پیشگامان تبدیل شده است نشان می‌دهد هر کجا در استان یزد و سراسر کشور پروژه‌ای مهم و تاثیرگذار با قابلیت منفعت‌رسانی به مردم مطرح بوده است دست یاری‌گر و باور تعاون‌محور پیشگامان نقشی اساسی در آن داشته است.