افتخارات گـروه تعاونـی پیشگامـان

کسب رتبه تعاونی برتر ملی در سال های ۱۴۰۰،۱۳۹۸،۱۳۹۷،۱۳۹۵،۱۳۹۰

کسب عنوان صادر کننده نمونه کشوری در همایش ملی صادرات

کسب تندیس جشنواره تولیدملی، افتخار ملی

کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷

برگزیده سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار

چهره ماندگار بخش تعاون

کسب عنوان صنعت برتر

انتخاب به عنوان کارآفرین نمونه

کسب رتبه تعاونی ویژه کشوری

برگزیده کنگره چهره های برتر صنعت و تجارت کشور

برگزیـده جشنواره دو سالانه ملی ایتا با عنوان عرضه کننده برتر اینترنـت کشور

دریافت جایزه بین المللی تکنولوژی وکیفیت برتر در خدمات اینترنت پرسرعت از سوی اتحادیه اروپا

دریافت گواهینامه با اعتبار جهانی و مورد تایید مرکز اعتبار بخشی(USAS)

دریافت نشان عالی برترین تعاونی سرآمد در خدمات فناوری و مخابرات

ستاره برتر جایزه ملی فناوری و نوآوری

ستاره اینترنت کشور از سال 1388الی ۱۳۹۰

ستاره تولید محتوای اینترنتی کشور

کسب رتبه تعاونی برتر استانی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۰

کارآفرین برتراستان درحوزه صنعت و خدمات و کارآفرین برترجوان استان در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵

صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی استان در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷

نشان نوآوری و فناوری استان در سال۱۳۹۹