مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان: باید در کشور تنظیم گر مقررات و مرجع نظارت بر انجام صحیح مدل‌ مشارکت مردمی ایجاد گردد.

مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان: باید در کشور تنظیم گر مقررات و مرجع نظارت بر انجام صحیح مدل‌ مشارکت مردمی ایجاد گردد.

دکتر محمدرضا رضائی نژاد گفت: شهید رئیسی در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌ها، از مدل تعاونی سهامی-سرمایه‌گذار حمایت کردند.

مدیرعامل اتحادیه‌ تخصصی امور زیربنایی پیشگامان در صد و هفتادمین نشست علمی-تخصصی راهکارهای عملیاتی مشارکت مردم در جهش تولید با بیان اینکه شهید جمهور حامی تعاون کشور بودند اظهار داشت: تعاونی سهامی-سرمایه‌گذار دقیقا به معنای جهش تولید با مشارکت مردم هستند. در این مدل از تعاونی از طریق دارایی، تعهد و تخصص کارآفرینان و نقدینگی و سرمایه‌های خرد مردمی ظرفیت تولیدات موجود افزایش می‌یابد و چون تولید، پایه‌ی اساسی سیستم اقتصاد است، خود موجب شکوفایی و رونق اقتصادی می‌شود.

وی افزود: برای تحقق شعار سال 1403 باید سرمایه‌های مردمی به طور مستقیم وارد عرصه تولید شود. فعالان اقتصادی با انباشت سرمایه ناشی از تورم روبرو هستند و عمدتا نقدینگی ندارند و با در نظر گرفتن اینکه قشر متوسط جامعه ما نقدینگی دارند می‌توان با مشارکت خاص بین گروه کارآفرینان و گروه مردمی موجب گردش سرمایه و در نهایت رشد اقتصاد کشور شد.

مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان در پایان خواسته‌ی خود را اینگونه بیان کرد: برای حفظ اعتماد مردم و جلوگیری از سواستفاده از جو ایجاد شده باید تنظیم گر مقررات (رگولاتور) در بحث مردمی‌سازی ایجاد گردد که نظارت بر انجام صحیح مدل تعاونی و استفاده از پول خرد مردم داشته باشد.

شایان ذکر است؛ داوود دانش جعفری (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)، رضا وفایی ( معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران) و محمدرضا رضائی نژاد از سخنرانان این نشست بودند.

مقالات مرتبط