بازدید معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از شرکت های گروه تعاونی پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۷ آذر ۱۴۰۰