مراسم تجلیل از تعاونی های برتر ملی


تاریخ ثبت: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰