بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۰ آبان ۱۳۹۸