بازدید معاون علمی وفناوری رئیس جمهور از کارخانه صنعت سبز پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸