بازدید رییس خانه صنعت و معدن استان یزد از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۲ مهر ۱۳۹۷