افتخارات

افتخارات گـروه تعاونـی پیشگامـان:

 • کسب رتبه تعاونی برتر ملی در سال های ۱۴۰۰،۱۳۹۸،۱۳۹۷،۱۳۹۵،۱۳۹۰
 • کسب عنوان صادر کننده نمونه کشوری در همایش ملی صادرات
 • کسب تندیس جشنواره تولیدملی، افتخار ملی
 • کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷
 • برگزیده سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار
 • چهره ماندگار بخش تعاون
 • کسب عنوان صنعت برتر
 • انتخاب به عنوان کارآفرین نمونه 
 • کسب رتبه تعاونی ویژه کشوری
 • برگزیده کنگره چهره های برتر صنعت و تجارت کشور
 • برگزیـده جشنواره دو سالانه ملی ایتا با عنوان عرضه کننده برتر اینترنـت کشور
 • دریافت جایزه بین المللی تکنولوژی وکیفیت برتر در خدمات اینترنت پرسرعت از سوی اتحادیه اروپا
 • دریافت گواهینامه با اعتبار جهانی و مورد تایید مرکز اعتبار بخشی(USAS)
 • دریافت نشان عالی برترین تعاونی سرآمد در خدمات فناوری و مخابرات
 • ستاره برتر جایزه ملی فناوری و نوآوری
 • ستاره اینترنت کشور از سال  1388الی ۱۳۹۰ 
 • ستاره تولید محتوای اینترنتی کشور
 • کسب رتبه تعاونی برتر استانی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۰
 • کارآفرین برتراستان درحوزه صنعت و خدمات و کارآفرین برترجوان استان در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵
 • صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی استان در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷
 • نشان نوآوری و فناوری استان در سال۱۳۹۹