افتخارات

افتخارات گـروه تعاونـی پیشگامـان:

. کسب رتبه تعاونی برتر از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۷

. کسب رتبه تعاونی برتر ملی در سال ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۷

. کسب عنوان صنعت برتر در سال ۱۳۹۵

. چهره ماندگار بخش تعاون در سال ۱۳۹۵

. انتخاب به عنوان کار آفرین نمونه در سال ۱۳۸۷

. کسب رتبه تعاونی ویژه کشوری در سال ۱۳۸۸

. برگزیده کنگره چهره های برتر صنعت و تجارت کشور در سال ۱۳۸۹

. کارآفرین برتراستان درحوزه صنعت و خدمات و کارآفرین برترجوان استان در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵

. صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی استان در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷

. کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷

. دریافت جایزه  بین المللی تکنولوژی و کیفیت برتر در خدمات اینترنت پرسرعت از سوی اتحادیه اروپا

. دریافت گواهینامه با اعتبار جهانی و مورد تایید مرکز اعتبار بخشی(USAS)

. دریافت نشان عالی برترین تعاونی سرآمد در خدمات فناوری و مخابرات

. ستاره اینترنت کشور از سال  1388الی  1390 

. برگزیـده جشنواره دو سالانه ملی ایتا ( با عنوان عرضه کننده برتر اینترنـت کشور)

. ستاره برتر جایزه ملی فناوری و نوآوری

. دریـافت نشان زرین موفقیت سازمانی در ارائه خدمات برتر

. ستاره تولید محتوای اینترنتی کشور در سال ۱۳۹۰

. مجری برتر RFID  ایران در سال ۱۳۸۸

. عضو اتحادیه بین المللی تعاون   ICA