مدیران ستادی

        

محمدرضا رضایی نژاد

مدیرعامل اتحادیه تخصصی شرکتهای تعاونی امور زیربنایی پیشگامان

سیروس اشرف زاده

عضو هیئت مدیره اتحادیه تخصصی پیشگامان

محمد علی شهاب  

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد

علی یوسفی

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تخصصی پیشگامان 

محمد رضا شهسواری

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندرخشک کوثر

محمدرضا کریمی   

 مدیرعامل شرکت پیشگامان کویر آسیا

 مسعود بمانی پور
  

مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات

  علیرضا طرازی
  

مدیر هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان پیشگامان

امیرحسین رضائی نژاد

مدیرعامل شرکت تعاونی باشگاه مشتریان پیشگامان

هادی خبیری پور

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات 

محمد هادی اسلامی

مدیرعامل شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا

حسین پهلوانیان 

 

مشاور آموزشی اتحادیه پیشگامان

امیراحمد سمیعی

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبز یزد

سیدمحمدرضا سیدحسینی

مدیرعامل شرکت تعاونی تولید فرآورده های میوه و آبمیوه ای پیشگامان

مهدی پیشکوهی پور

مدیرعامل شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان

سیدحسین کوزه گر

مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جنوب

مهدی تقوی
 

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان

وحید دهستانی  

مدیرعامل شرکت پیشگامان کی پاد کویر

سید محمد صیادی  

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد

  احمد امینی بابک  

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کارو سرمایه هوشمند

سیدمحمد سید حسینی  

مدیرعامل شرکت تعاونی حمل و نقل پیشگامان ترابر بندرخشک

سیدجواد حسینی عزآبادی  

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی توزیعی آبرسانی فلات مرکزی پارس

ناصر ظهوری
مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس
حسام مظطرزاده
 

مدیرعامل شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان آگهی زبده

اصغر سهراب بیگ زاده  

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان

سهیل فلاح  

مدیرعامل شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین پرواز 

 محمد رضا لطیفی  

مدیر مالی اتحادیه تخصصی پیشگامان

علی مهرعلی  

مدیرعامل شرکت پیشگامان آتیه کویر

محسن لطیفی   

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان گسترش امیدمیهن

محمد کاظم کشورشاهی

مدیر واحد تشکیلات، روشها و منابع انسانی اتحادیه تخصصی پیشگامان
علی استادی  

مدیر بازرسی اتحادیه تخصصی پیشگامان

محمود دانافرد  

مدیر امور مجامع و دبیر جلسات هیئت مدیره شرکتهای پیشگامان

مرتضی رئیس زاده  

معاون ستاد و پشتیبانی اتحادیه تخصصی پیشگامان

عبدالرسول دوران  

مشاور امور اجتماعی و بین الملل گروه تعاونی پیشگامان

مصطفی میرجلیلی  

مشاور  حفاظتی و دبیر کمیته های شرکت های اتحادیه تخصصی پیشگامان

حسین محمدی 

مدیر حراست اتحادیه تخصصی پیشگامان

مسعود مهدی پناه  

مشاور حقوقی اتحادیه تخصصی پیشگامان

محمدحسین ریاحی
 

مشاور امور اقتصادی و لجستیک

سیدرضا محمدی 

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان ایساتیس کاسپین
جمال قضاوتی  

مشاور حقوقی اتحادیه تخصصی پیشگامان

  مهدی جعفری ندوشن  

مدیر عامل شرکت پیشگامان رسانه پارس