مدیران ستادی

   

محمدرضا رضایی نژاد

مديرعامل اتحاديه تخصصي شركتهاي تعاوني امور زيربنايي پيشگامان

سیروس اشرف زاده

عضو هيئت مديره شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد

محمد علي شهاب

عضو هيئت مديره شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد

      علی یوسفی

 مديرعامل شرکت پیشگامان کویر آسیا

محمد رضا شهسواری

مديرعامل شركت تعاوني پيشگامان توسعه بندرخشك كوثر

هادي خبيري پور

مديرعامل شرکت تعاونی توليدي پیشگامان عصر ارتباطات

 مسعود بمانی پور

مديرعامل شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات(pte)

  علیرضا طرازی

مديرعامل شركت تعاونی مسکن کارکنان و اعضاي گروه پیشگامان

امیرحسین رضائی نژاد

 مديرعامل شركت تعاونی باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر

 سید امیرحسین حاتمی نسب

مديرعامل شرکت تعاونی دانش بنيان پیشگامان رسانه و آگهي زبده (پرواز)

 محمد هادی اسلامی

مديرعامل شرکت پیشگامان پست بادپا

حسین پهلوانیان

مديرعامل شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان

امیراحمد سمیعی

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبز یزد

اصغر سهراب بیگ زاده

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان

مهدی پیشکوهی پور

مديرعامل شركت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان

سیدحسین کوزه گر

مديرعامل شركت تعاوني پیشگامان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جنوب

احمد امینی بابک

مديرعامل شركت سرمايه گذاري پیشگامان کار و سرمایه هوشمند

وحید دهستانی

مدیرعامل شرکت پیشگامان کی پاد کویر

سید محمد صیادی

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد

محمد میرجلیلی

مديرعامل شركت فني و خدماتي حمل و نقل راهبران مشتاق يزد

سید محمد سید حسینی

مدیرعامل شرکت تعاونی حمل و نقل پیشگامان ترابر بندرخشک

سیدجواد حسینی عزآبادی

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی توزیعی آبرسانی فلات مرکزی پارس

مصطفی میرجلیلی

مشاور برنامه ریزی اتحاديه تخصصي امور زيربنايي پيشگامان

سهیل فلاح

مدیرعامل شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین پرواز

محسن لطیفی

 مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان گسترش امیدمیهن

 مسعود مهدی پناه

مشاور حقوقی اتحاديه تخصصي پيشگامان

علی استادی

مدیر بازرسی اتحاديه تخصصي پيشگامان

عبدالرسول دوران

مشاور امور اجتماعی و بین الملل گروه تعاوني پيشگامان

جمال قضاوتی

مشاور حقوقی اتحاديه تخصصي پيشگامان

محمد رضا لطیفی

مدیر مالی اتحادیه تخصصي امور زيربنايي پيشگامان

محمد كاظم كشورشاهي

مدیر واحد تشكيلات، روشها و منابع انساني اتحاديه تخصصي پيشگامان

محمدعلی دهشیری

مدیر حراست اتحاديه تخصصي پيشگامان

مرتضی رئیس زاده

معاون ستاد و پشتيباني اتحاديه تخصصي پيشگامان

سید علی انصاری

مدیرعامل شرکت تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان پیشگامان کویر یزد فردا

علی مهرعلی

مديرعامل شرکت پیشگامان آتیه کویر

سید علی سجادی

مشاور پیگیری های ویژه مدیرعامل اتحاديه پيشگامان

محمود دانافرد

مدیر امور مجامع و دبير جلسات هيئت مديره شركتهاي  پيشگامان

 محمدحسین جوکار

مديرعامل شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس

سیدمحمدرضا سیدحسینی

مديرعامل شرکت تعاونی فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان

 

مهدی جعفری ندوشن

مدیر دفتر مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان