مدیران ستادی

     

محمدرضا رضایی نژاد

مديرعامل اتحاديه تخصصي شركتهاي تعاوني امور زيربنايي پيشگامان

سیروس اشرف زاده

عضو هيئت مديره اتحادیه تخصصی پيشگامان

محمد علي شهاب

عضو هيئت مديره شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد

علی یوسفی

رئیس هیئت مديره اتحادیه تخصصی پيشگامان 

محمد رضا شهسواری

مديرعامل شركت تعاوني پيشگامان توسعه بندرخشك كوثر

محمدرضا کریمی

 مديرعامل شرکت پیشگامان کویر آسیا

 مسعود بمانی پور

مديرعامل شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات

  علیرضا طرازی

مدیر هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان پیشگامان

امیرحسین رضائی نژاد

مديرعامل شرکت تعاونی باشگاه مشتریان پیشگامان

هادي خبيري پور

مديرعامل شرکت تعاونی توليدي پیشگامان عصر ارتباطات 

محمد هادی اسلامی

مديرعامل شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا

حسین پهلوانیان

مديرعامل شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان

امیراحمد سمیعی

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبز یزد

سیدمحمدرضا سیدحسینی

مديرعامل شركت تعاونی تولید فرآورده های میوه و آبمیوه ای پیشگامان

مهدی پیشکوهی پور

مديرعامل شركت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان

سیدحسین کوزه گر

مديرعامل شركت تعاوني توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جنوب

سید امیرحسین حاتمی نسب

مديرعامل شرکت تعاونی دانش بنيان پیشگامان رسانه و آگهي زبده

وحید دهستانی

مدیرعامل شرکت پیشگامان کی پاد کویر

سید محمد صیادی

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد

  احمد امینی بابک

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کارو سرمایه هوشمند

سیدمحمد سید حسینی

مدیرعامل شرکت تعاونی حمل و نقل پیشگامان ترابر بندرخشک

سیدجواد حسینی عزآبادی

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی توزیعی آبرسانی فلات مرکزی پارس

ناصر ظهوری
مديرعامل شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس
سعید شریعتمداری

مديرعامل شركت فني و خدماتي حمل و نقل راهبران مشتاق يزد

اصغر سهراب بیگ زاده

مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان

سهیل فلاح

مدیرعامل شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین پرواز 

 محمد رضا لطیفی

مدیر مالی اتحادیه تخصصي پيشگامان

علی مهرعلی

مديرعامل شرکت پیشگامان آتیه کویر

محسن لطیفی 

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان گسترش امیدمیهن

محمد كاظم كشورشاهي

مدیر واحد تشكيلات، روشها و منابع انساني اتحاديه تخصصي پيشگامان

علی استادی

مدیر بازرسی اتحاديه تخصصي پيشگامان

محمود دانافرد

مدیر امور مجامع و دبير جلسات هيئت مديره شركتهاي پيشگامان

مرتضی رئیس زاده

معاون ستاد و پشتيباني اتحاديه تخصصي پيشگامان

عبدالرسول دوران

مشاور امور اجتماعی و بین الملل گروه تعاوني پيشگامان

مصطفی میرجلیلی

مشاور  حفاظتی و دبیر کمیته های شرکت های اتحاديه تخصصي پيشگامان

محمدعلی دهشیری

مدیر حراست اتحاديه تخصصي پيشگامان

مسعود مهدی پناه

مشاور حقوقی اتحاديه تخصصي پيشگامان

    جمال قضاوتی

مشاور حقوقی اتحاديه تخصصي پيشگامان

  مهدی جعفری ندوشن

مدیر عامل شرکت پیشگامان رسانه پارس