تلکام ۲۰۱۲ ؛ گزارش تصویری از مهمانان و غرفه گروه پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۷ آبان ۱۳۹۱