دومین مجمع عمومی سهامداران شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد


تاریخ ثبت: ۱۶ آبان ۱۳۹۱