افتتاح شرکت پیشگامان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جنوب با حضور مدیران استانی و گروه


تاریخ ثبت: ۳۰ فروردین ۱۳۹۱