تقدیر از گروه پیشگامان به دلیل تاسیس نخستین شرکت تعاونی سهامی عام بیمه در ایران

;

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، در تقدیرنامه ای که به امضای مشاور و رئیس دبیرخانه بیمه تعاون کشور رسیده است از محمدرضا رضایی نژاد، مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان به دلیل همکاری و مساعدت در تشکیل شرکت بیمه تعاون ایران به عنوان نخستین تعاونی سهامی عام بیمه در جمهوری اسلامی ایران قدردانی شده است.

در این تقدیرنامه آمده است: به پاس همکاری و مساعدت بی دریغ مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و همچنین سهامداران آن گروه دربه ثمر رسیدن یکی از دستاوردهای اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و تشکیل شرکت بیمه تعاون ایران به عنوان نخستین تعاونی سهامی عام بیمه در جمهوری اسلامی ایران در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی این لوح تقدیم میگردد.

شایان ذکر است تعدادی از شرکتهای تعاونی عضو گروه پیشگامان به عنوان سهامدار اصلی این شرکت بیمه ای حضور دارند و گروه پیشگامان در مجموع، مالکیت ۳۰ درصدی نخستین شرکت تعاونی سهامی عام بیمه در ایران را دارا میباشد.


تاریخ ثبت: ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
بازدید 275