استاندار یزد در نمایشگاه کامیتکس:گروه تعاونی پیشگامان از شرکت های خوشنام، موفق و موثر در عرصه اقتصاد کشور

مهران فاطمی استاندار یزد با حضور در غرفه های گروه تعاونی پیشگامان در جریان فعالیتهای این گروه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان؛
مهران فاطمی استاندار یزد با حضور در چهاردهمین نمایشگاه کامیتکس از غرفه های پیشگامان توسعه ارتباطات، عصر ارتباطات، صنعت سبز، بازرگام و مرکز شتابدهنده پیشگامان از مجموعه شرکت های گروه تعاونی پیشگامان بازدید کرد.

استاندار یزد ضمن بازدید از غرفه شرکت های گروه تعاونی پیشگامان در جریان فعالیت ها و خدمات این شرکتها قرار گرفت.

فاطمی در این بازدید، گروه تعاونی پیشگامان را یکی از شرکتهای، خوشنام و موفق دانست و افزود: پیشگامان خدمات ارزنده و موثری در عرصه اقتصاد کشور انجام داده است.

وی در ادامه از محمد رضایی نژاد مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان به عنوان کارآفرین نمونه و مدیری خوش فکر یاد کرد.


تاریخ ثبت: ۱۸ آذر ۱۴۰۰
بازدید 87