حضور شرکت های پیشگامان در اولین نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط

شرکت های عصرارتباطات، صنعت سبز و فرآورده های میوه ای و آبمیوه ای پیشگامان در نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط استان یزد به معرفی محصولات و خدمات خود خواهند پرداخت.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان؛
اولین نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط استان یزد از ۳۱ شهریور ماه به مدت ۴ روز در محل شهرک نمایشگاه های بین المللی استان یزد برگزار می شود.
شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات، شرکت پیشگامان صنعت سبز و شرکت تعاونی فرآورده های میوه ای و آبمیوه ای پیشگامان در این نمایشگاه به معرفی محصولات و خدمات خود می پردازند.
این نمایشگاه با همکاری و حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان یزد و با هدف ایجاد اشتغال، تعادل اقتصادی، استفاده از توانمندی ها و پتانسیل های استان و بهبود وضع صادرات و نظر به جایگاه والا و حائز اهمیت شرکت شهرک های صنعتی و فعالیت تعداد زیادی شرکت های کوچک و متوسط استان برگزار می گردد.


تاریخ ثبت: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
بازدید 133