زیرساخت های ایجاد شده در بندرخشک پیشگامان منحصر به فرد و کم نظیر است

عضو هیئت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور واگذاری بسیاری از فعالیت های دولتی این حوزه به بخش خصوصی را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، علی ابراهیمی عضو هیئت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور در بازدید از قسمت های مختلف بندرخشک پیشگامان از جمله انبارهای مکانیزه مسقف و روباز،سردخانه های دو مداره و گمرک، زیرساخت های ایجاد شده را کم نظیر و ارزشمند توصیف کرد و بر استفاده از ظرفیت های موجود در راستای افزایش امکان تامین و نگهداری نهاده های دامی کشور تاکید کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه تامین پروتئین کشور با هدایت دولت باید به بخش خصوصی پرتوان و قدرتمند واگذار گردد ظرفیت های قانون اساسی در جهت خصوصی سازی را یادآور شد و تصریح کرد: بندرخشک پیشگامان در مرکز کشور و در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه برنامه های تامین و نگهداری نهاده های دامی کشور باشد.

ریاحی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بندرخشک پیشگامان نیز در این بازدید با برشمردن ظرفیت های خوب و زیرساخت های قدرتمند موجود، عدم استفاده از تسهیلات دولتی و بهره گیری از سرمایه های خرد مردمی و تعاونی بودن را نقطه قوت بندرخشک پیشگامان دانست و برای توسعه ظرفیت نگهداری نهاده های دامی کشور در انبارهای مکانیزه بندرخشک اعلام آمادگی نمود.

مدیرعامل بندرخشک پیشگامان تکمیل راه های ارتباطی ریلی و جاده ای داخلی بندرخشک را در سال جاری بستر ساز حضور سرمایه گذاران حوزه های مختلف از جمله فعالیت های نیروگاهی،گلخانه ای و فرصت های ساخت و تعمیرات واگن و کانتینر دانست و ابراز امیدواری نمود با راه اندازی فازهای بعدی بندرخشک ظرفیت اشتغال پایدار استان و کشور به نحو چشمگیری بهبود یابد.
تاریخ ثبت: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
بازدید 92