تقدیر دانشگاه اصفهان از گروه تعاونی پیشگامان

به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان، دکتر محمدحسین رامشت رئیس دانشگاه اصفهان ;و رئیس شورای سیاست گذاری ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر بیمه و بانکداری اسلامی ECDC2012 ;با ارسال لوح تقدیر از حمایت و فعالیت گروه پیشگامان در برگزاری این رویداد علمی تقدیر کرد.

گفتنی است گروه تعاونی پیشگامان به عنوان بزرگترین تعاونی فناوری اطلاعات کشوراز برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر بیمه و بانکداری اسلامی ECDC2012 ;;حمایت کرده بود.


تاریخ ثبت: ۳ خرداد ۱۳۹۱
بازدید 324