برگزاری دوره آموزش فنون مذاکره ویژه رابطین روابط عمومی گروه پیشگامان

به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان، بر اساس برنامه آموزشی اعلام شده در واحد آموزش و پژوهش روابط عمومی گروه پیشگامان، دوره یک روزه ای با حضور کارشناسان و رابطین روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان از سراسر کشور در یزد برگزار شد.

در این دوره یک روزه، حاضرین با انواع روش های مذاکره، انواع ترفندها و تاکتیک های تاثیر گذار در موفقیت یک مذاکره و سایر روش های مرسوم در این حوزه آشنا شدند.

گفتنی است این دوره به همکاری مرکز تحقیقات توسعه و آموزش گروه پیشگامان برگزار شد و به حاضرین بعد از برگزاری یک مرحله ارزشیابی مدرک معتبر ارائه خواهد گردید.


تاریخ ثبت: ۳ خرداد ۱۳۹۱
بازدید 312