برگزاری دوره آموزشی روابط عمومی های استان به میزبانی گروه پیشگامان

به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان، در این مراسم که بالغ بر ۱۵۰ نفر از مدیران و کارشناسان روابط عمومی های استان یزد حضور داشتند مدیرعامل گروه پیشگامان بر وجود صداقت در فعالیت روابط عمومی ها اشاره کرد و گفت: روابط عمومی به عنوان ویترین فعالیت های هر سازمان باید انعکاس دهنده عملکرد یک سازمان یا شرکت باشد و این وظیفه رابطه تنگاتنگی با صداقت دارد.

محمدرضا رضایی نژاد افزود: روابط عمومی در شرکت های خصوصی علاوه بر لزوم انجام سایر فعالیت ها باید; برای مشتریان دو مقوله اعتماد سازی و خشنودی مشتریان; را نیز در نظر بگیرد و این دو شرایط فعالیت را بسیار سخت تر می کند.

وی با اشاره به فعالیت های روابط عمومی گروه پیشگامان گفت: با توجه به سهامی بودن فعالیت این گروه و; وجود حدود ۲۰ هزار نفر; سهامدار، مقوله اعتماد سازی بسیار حیاتی است و خوشبختانه طی سالیان گذشته این مهم در نظر گرفته شده و به نحو احسن صورت گرفته است.

رضایی نژاد خاطرنشان کرد: گروه تعاونی پیشگامان آمادگی کامل دارد بر اساس پیشنهادات شورای هماهنگی روابط عمومی های استان و یا سایر تشکل های این حوزه هرگونه همکاری داشته باشد.

گفتنی است در این دوره یک روزه، حسن بادکوبه، مشاور تبلیغاتی گروه پیشگامان یک دوره اصول; وفنون تبلیغات را با حضور کارشناسان و مدیران روابط عمومی های استان برگزار کرد و مورد توجه مخاطبین قرار گرفت.

شایان ذکر است گروه پیشگامان یکی از اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد است; و سید امیر حسین حاتمی نسب به عنوان مدیر روابط عمومی گروه پیشگامان عضو هئیت رئیسه این شورا می باشد.

جهت مطالعه نظرسنجی این دوره اینجا را کلیک کنید …


تاریخ ثبت: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازدید 300