برگزاری نشست روابط عمومی های استان یزد به میزبانی گروه پیشگامان

به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان، مدیر روابط عمومی گروه پیشگامان با اعلام این خبر گفت: نخستین نشست آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی نهادها و ادارات استان یزد در سال جاری به میزبانی گروه پیشگامان برگزار خواهد شد.

سید امیرحسین حاتمی نسب افزود: در این دوره آموزشی یک روزه اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در روابط عمومی توسط اساتید مطرح تدریس خواهد شد.

شایان ذکر است این نسیت ۱۷ اردیبهشت ماه در اردوگاه علی آباد یزد برگزار خواهد شد.

گفتنی است گروه پیشگامان یکی از اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد است و به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره در دوره جدید در حال فعالیت می باشد.


تاریخ ثبت: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازدید 291