دو انتصاب جدید در گروه تعاونی پیشگامان

به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان، محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در احکامی جداگانه محمود دانافرد; به عنوان مدیر امور مجامع و دبیر جلسات شرکتهای گروه پیشگامان و مهدی مهاجرانی را به عنوان مدیر امور تشکیلات و روشها و منابع انسانی گروه پیشگامان; منصوب کرد.

رضایی نژاد در حکم محمود دانافرد آورده است: طبق تصمیم متخذه و به موجب این ابلاغ به سمت مدیر امور مجامع و دبیر جلسات شرکتهای گروه پیشگامان منصوب می شوید . لازم است با برنامه ریزی دقیق و زمان بندی نسبت به تشکیل مجامع شرکتهای گروه در موعد مقرر اقدام و پیگیری لازم را در سازمانها و ارگانهای مربوطه به عمل آورید .

همچنین در حکم مهدی مهاجرانی آمده است:; طبق تصمیم متخذه و به موجب این ابلاغ به سمت مدیر امور تشکیلات و روشها و منابع انسانی گروه پیشگامان کویر منصوب می شوید ، لازم است سریعاً بابرنامه ریزی دقیق و زمان بندی نسبت به اجرای طبقه بندی مشاغل و اصلاحیه احکام پرسنلی طبق مقررات و موازین جاری اقدام لازم مبذول فرمائید . بدیهی است مدیران محترم شرکتها و مسئولین واحدها همکاری لازم را با شما به عمل خواهند آورد . توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت می نمایم .


تاریخ ثبت: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازدید 297