شتابدهنده پیشگامان، مجموعه برتر حوزه خدمات نوین صندوق بیمه ای

در مراسم آیین اعطای احکام مستمری بگیران و تجلیل از کارگزاران برتر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان از شتابدهنده پیشگامان با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان،
مراسم آیین اعطای احکام مستمری بگیران و تجلیل از کارگزاران برتر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان یزد با حضور دکتر امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و دکتر عدل معاون فنی امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور و هیئت همراه برگزار شد.
در این مراسم از تلاش ها و همکاری شتابدهنده پیشگامان و”تیم ایده استارتاپی بیمه همگامی” با اهدای لوح تقدیر تجلیل و این شرکت به عنوان مجموعه برتر در حوزه خدمات نوین به جامعه هدف این بیمه انتخاب شد.
ابراهیمی رئیس صندوق تامین اجتماعی کشاورزی و عشایری یزد در این مراسم به فعالیت های ارزنده در استان اشاره کرد و در ادامه کشورشاهی، مدیر عامل شتابدهنده پیشگامان جهت توانمند کردن حوزه های بیمه ای کشور و نقش و الزام حضور استارتاپ ها و نوآوری در توسعه روستایی، اشتغال و خدمت دادن استارتاپ ها را سود بخش دانست.


تاریخ ثبت: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
بازدید 206