گسترش فضای سبز بندرخشک پیشگامان با کاشت ۱۰۰۰ اصله نهال

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، در راستای حفظ محیط زیست و گسترش فضای سبز در بندرخشک پیشگامان، در آستانه هفته درختکاری ۱۰۰۰ اصله انواع نهال های سازگار با آب و هوای کویری در قسمت های مختلف سایت ۷۰۰ هکتاری بندرخشک کاشته شد.

بندرخشک پیشگامان بنابر کارشناسی های صورت گرفته سالیانه چند نوبت اقدام به کاشت و نگهداری درختان و فضای سبز می نماید که این اقدام نیاز به تامین هوای پاک بندرخشک را تا حد بسیار زیادی مرتفع خواهد کرد.

گفتنی است همه ساله کاشت نهال در هفته درختکاری در بندرخشک پیشگامان با مشارکت و همکاری مدیران و پرسنل صورت می گیرد.


تاریخ ثبت: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
بازدید 118