لزوم بهره گیری از بستر منحصر به فرد بندرخشک پیشگامان در راستای جهش تولید

جمعی از تعاونگران استان کرمان با حضور در بندرخشک پیشگامان ضمن بازدید از قسمت های مختلف این بندر تعاونی از جمله سردخانه ها، انبارها، شانتینگ یارد و محوطه گمرکی با فعالیت های نخستین بندرخشک تعاونی ایران آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، در این بازدید که برخی از مدیران اتاق تعاون و اتاق بازرگانی استان کرمان نیز حضور داشتند لزوم همکاری دوجانبه بخش تعاون استان کرمان و بندرخشک پیشگامان بررسی گردید.

استفاده از بستر فراهم شده در بندرخشک و زیرساخت های منحصر به فرد این مجموعه عظیم ۷۰۰ هکتاری در راستای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری و بهره گیری از سایر پتانسیل های شرکت های گروه تعاونی پیشگامان از جمله مواردی بود که در این بازدید مورد تاکید مدیران بندرخشک پیشگامان و تعاونگران استان کرمان قرار گرفت.


تاریخ ثبت: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
بازدید 268