راه اندازی مرکز نوآوری و خلاقیت بخش تعاون

به منظور ایجاد و بهره برداری از مرکز نوآوری و خلاقیت بخش تعاون تفاهم نامه همکاری بین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و شرکت تعاونی شتابدهنده پیشگامان به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، تفاهم نامه همکاری به منظور ایجاد و بهره برداری از مرکز نوآوری و خلاقیت بخش تعاون بین عماد تشکری سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد و محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی شتابدهنده پیشگامان به امضا رسید. این تفاهم نامه با هدف ایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت و فراهم نمودن بستر رشد و پرورش ایده های نو بر مبنای دانش و ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال و تجاری سازی محصولات تعاونی های نوبنیاد پژوهشگران، محققان و دانشجویان در بخش تعاون بسته شده است.
کمک به شکل گیری و حیات شرکت های تعاونی دانش بنیان، تولید فن آوری محصولات و تجاری سازی آنها، ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و تعاون و تامین سرمایه های مادی و معنوی مورد نیاز از طرح های نوین، ایجاد شور و انگیزه جهت نوآوری در علوم مختلف، گسترش فناوری و ایجاد بستر رشد و صنعتی شدن ایده های خلاق و … از دیگر اهداف این تفاهم نامه می باشد.


تاریخ ثبت: ۲۲ آذر ۱۳۹۹
بازدید 257