بازدید سردار بهدانی فرد، فرمانده نیروی انتظامی استان یزد از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹