بازدید مدیرکل صدا وسیمای مرکز یزد از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹