بازدید مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد از کارخانجات پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹