بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از روند فعالیت های شتابدهنده پیشگامان

معاون علمی و فناوری ریاست جمهور در بازدید از شرکت های دانش بنیان با نحوه عملکرد و فعالیت های استارتاپ های سایکل جدید شتابدهنده پیشگامان آشنا شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، دکتر ستاری معاون علمی ریاست جمهور در بازدید از شرکتهای دانش بنیان یزد در محل پارک علم و فناوری از نحوه عملکرد و فعالیت تیم های سایکل جدید شتابدهنده پیشگامان آشنا شد.
تیم های استارتاپی کنار و کوییزینو که در حوزه های گردشگری و بازی های تعاملی فعالیت دارند به نمایندگی از تیم های سایکل جدید شتابدهنده به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
دکتر ستاری برای سومین سال پیاپی از مرکز شتابدهنده پیشگامان بازدید و بر اهمیت مراکز شتابدهنده در ایجاد نو آوری و اعتماد به نفس جوانان تاکید کرد و افزود: باید فضایی در دانشگاه ایجاد شود که شتابدهنده ها بتوانند آینده نگری و نوآوری را در جوانان ایجاد کنند.


تاریخ ثبت: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
بازدید 115