سرمایه گذاری در بندرخشک پیشگامان سرعت می‌گیرد

مدیرعامل بندرخشک پیشگامان: بستر مناسب سرمایه گذاری و اشتغال در بندرخشک فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، محمد رضا شهسواری مدیرعامل بندرخشک پیشگامان در بازدید روسای اتاق‌های تعاون استان‌های منطقه ۵ کشور، با بیان اینکه بستر مناسب سرمایه گذاری در بندرخشک فراهم شده است، گفت: با همکاری اتاق تعاون ایران و استان‌های همجوار توسعه اشتغال ، اقتصاد و جهش تولید در این منطقه سرعت می گیرد.

صمد مرعشی معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران و روسای اتاق‌های تعاون استان‌های منطقه ۵ کشور ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف بندرخشک پیشگامان از جمله سردخانه، محوطه گمرکی و شانتینگ یارد در جریان فعالیت‌های نخستین بندرخشک تعاونی ایران قرار گرفتند.

مرعشی نیز با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در بندرخشک پیشگامان تعاونی بودن این بندر را حایز اهمیت دانست و بر همکاری متقابل تاکید نمود.

همچنین روسای اتاق‌های استان‌های منطقه ۵ کشور نیز با توجه به بسترمناسب بندر خشک پیشگامان بر لزوم همکاری دو جانبه تاکید کردند.


تاریخ ثبت: ۲۲ تیر ۱۳۹۹
بازدید 179