بازدید معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران و روسای اتاق های تعاون استان های منطقه ۵ کشور از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۱ تیر ۱۳۹۹