حمایت از مدافعان سلامت توسط گروه تعاونی پیشگامان

گروه تعاونی پیشگامان در راستای قدردانی از کادر درمان بیمارستان های شهرستان یزد میوه رایگان توزیع کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، با توجه به شیوع ویروس کرونا گروه تعاونی پیشگامان همانند گذشته وظیفه خود دانسته بر حسب مسئولیت های اجتماعی و در راستای قدردانی و حمایت از مدافعان سلامت در ۵ بیمارستان شهرستان یزد توسط بازرگام، سامانه آنلاین پخش میوه پیشگامان میوه رایگان توزیع نماید.


تاریخ ثبت: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
بازدید 216