تقدیر از باشگاه مشتریان پیشگامان به عنوان واحد برگزیده در جشنواره تولید ملی،افتخار ملی


تاریخ ثبت: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸