بازدید رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور از آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان کویر

رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور در بازدید از آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان کویر بر تشکیل دپارتمان های مهارت گرایی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان،علی اوسط هاشمی معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور ضمن بازدید از آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان کویر و اهدای احکام فراگیران دوره مدیریت کسب و کار این آموزشگاه در سخنانی با ابراز خرسندی از توسعه آموزشگاه های فنی و حرفه ای خواستار بررسی برخی آیین نامه ها و قوانین به صورت میدانی و پایلوت در آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان کویر شد.

هاشمی بر ضرورت تشکیل دپارتمان های مهارت گرایی تاکید و اشتراک مراکز آموزش را گامی مهم در جهت جریان سازی مهارت ها عنوان کرد.

رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور همچنین در این بازدید از اساتید و مربیان آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان کویر تقدیر نمود.

گفتنی است در ابتدای این بازدید، گلوردزاده مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان کویر ضمن ارایه گزارشی از برگزاری دوره های مختلف در این آموزشگاه خواستار مساعدت سازمان فنی و حرفه ای کشور در راستای برطرف نمودن برخی موانع آموزشی شد.


تاریخ ثبت: ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید 101