بازدید وزیر جهاد کشاورزی از شرکت تعاونی فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸