امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بندرخشک پیشگامان

با امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بندرخشک پیشگامان،درخواست کانتینر توسط بازرگانان از بندرخشک پیشگامان ممکن شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان با امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بندرخشک پیشگامان امکان دپوی کانتینر در بندرخشک پیشگامان و درخواست اجاره کانتینر توسط تجار و بازرگانان از بندر خشک و تحویل به بندر خشک میسر شد که این امر موجب بهینه کردن هزینه ها و حذف یک سر حمل کانتینر می شود و سبب صرفه جویی در هزینه های بازرگانان می شود.
به موجب این تفاهم نامه مساحت ۸ هکتاری ترمینال کانتینری بندرخشک پیشگامان جهت تخلیه و دپوی کانتینر در اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد و شرکت کشتیرانی نیز تعداد ۵۰۰ کانتینر جهت استفاده تجار و بازرگانان در بندرخشک مستقر می نماید.
همچنین با امضای این تفاهم نامه خدمات استریپ، استافینگ، شستشو و حمل نیز توسط بندرخشک پیشگامان ارائه می گردد.
گفتنی است فاز یک بندرخشک ۷۰۰ هکتاری پیشگامان در حال حاضر با ۸ هکتار محوطه گمرکی،سردخانه دو مداره ۱۵ هزار تنی و ۱۰ هزار متر مربع انبارهای سرپوشیده با سرمایه گذاری ۲۶۳۰ میلیارد ریالی در حال فعالیت است و بیش از ۱۹۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.


تاریخ ثبت: ۲۰ آبان ۱۳۹۸
بازدید 75