نشست “بررسی فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار با محوریت شیرین سازی آب دریا


تاریخ ثبت: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸