نشست بررسی فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار با محوریت شیرین سازی آب دریا و انتقال به فلات مرکزی ایران


تاریخ ثبت: ۱۳ مهر ۱۳۹۸