وزیر تعاون:
تعاونی بودن نقطه قوت بندرخشک پیشگامان است

وزیر تعاون,کار و رفاه اجتماعی ضمن بازدید از بندرخشک پیشگامان در جریان فعالیت های این بندر تعاونی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان دکتر محمد شریعتمداری وزیر تعاون,کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان یزد از بندر خشک پیشگامان,نخستین و تنها بندر خشک تعاونی کشور بازدید کرد و در جریان روند فعالیت های آن از جمله سردخانه دومداره و منطقه ۸ هکتاری گمرکی در فاز نخست قرار گرفت.
وزیر تعاون در این بازدید از فعالیت های صورت گرفته در این بندر تعاونی تقدیر کرد و تعاونی بودن را نقطه قوت بندر خشک پیشگامان دانست.
شریعتمداری گروه تعاونی پیشگامان را افتخار بخش تعاون کشور دانست و ابراز امیدواری کرد با راه اندازی کامل بندرخشک پیشگامان اشتغال و اقتصاد استان یزد توسعه بیشتری یابد.


تاریخ ثبت: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
بازدید 68