بازدید وزیر تعاون,کار و رفاه اجتماعی از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸