بازدید استاندار یزد از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸