بازدید دبیر شورای عالی فضای مجازی از شتاب دهنده پیشگامان

دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور از شرکت دانش بنیان شتاب دهنده پیشگامان بازدید کرد و در جریان فعالیت های این شتاب دهنده تعاونی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان در این بازدید استارتاپ های مستقر در این مرکز ضمن ارائه چگونگی فعالیت خود به مشکلات موجود در راه توسعه کسب و کارهای نوپا اشاره کردند و خواستار رفع این ایرادات شدند. فیروز آبادی در این بازدید ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته به برخی قوانین و مقررات موجود جهت فعالیت در فضای مجازی و کسب و کارهای نوپا اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود به زودی برخی از مشکلات موجود تسهیل شود.استارتاپ های گام پلاس،بازرگام،اکو بار،پارسی دوز،هم صنف،سمارو،پین جابف شهربانو و داروچی از جمله استارتاپ های ملی بودند که مورد بازدید دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور قرار گرفتند.


تاریخ ثبت: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید 190