اخذ گواهی استاندارد امنیت و محیط زیست توسط شرکت پیشگامان کویر آسیا

شرکت پیشگامان کویر آسیا مالک ایرانی فیبر بین الملل در آبهای آزاد دنیا موفق به اخذ گواهی بین المللی استاندارد امنیت و محیط زیست گردید.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، دریافت این گواهی در راستای افزایش سطح استانداردهای بین المللی این شرکت و با هدف تقویت زیرساخت های مرتبط با امنیت و محیط زیست صورت پذیرفته است.
شرکت پيشگامان كويرآسیا یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه تعاونی پیشگامان است که با هدف ایجاد برقراری و ارتباطات مخابراتی دوسویه بین کشورمان با سایر کشورهای دنیا در زمینه های Voice و Data در سال ۱۳۸۸ تاسیس و فعالیت های تخصصی خود را با راه اندازی اولین فیبر نوری زیر دریایی با نام شناخته شده POI در آب های آزاد و همچنین دریافت مجوز در خصوص انتقال صدا و دیتا از شرکت ارتباطات زیر ساخت آغاز نمود.
شرکت پیشگامان کویر آسیا همچنین به عنوان صادرکننده برگزیده در سال های ۹۵ و ۹۶ و صادرکننده نمونه ملی در سال۹۷ انتخاب شده است.


تاریخ ثبت: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید 278