اهدای جایزه تعالی مدیریت تعاونی به شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات

تقدیرنامه و تندیس بلورین جایزه تعالی مدیریت تعاونی به شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصرارتباطات اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، در هفتمین دوره جایزه تعالی مدیریت تعاونی،شریعتمداری وزیر تعاون،کار و فاه اجتماعی از شرکت تعاونی تولید پیشگامان عصرارتباطات با اهدای تقدیر نامه و تندیس بلورین به مدیرعامل شرکت تقدیر نمود.


تاریخ ثبت: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید 150