مدیر عامل گروه تعاونی پیشگامان مطرح کرد:
توسعه استارتاپ ها با تفکر تعاونی

دکتر محمد رضا رضایی نژاد در مراسم رونمایی سامانه بازرگام گفت: باید با تفکر تعاونی به توسعه کسب و کارهای نوین و فناورانه و استارتاپ ها کمک کنیم.
به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان،مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان تاکید کرد: راه نجات اقتصاد کشور اقتصاد تعاونی و دخیل کردن مردم در منافع ایده های فناورانه و پربازده از طریق سرمایه گذاری آنان با پول های خرد است.
دکتر ناطقی مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با تاکید بر این که کسب و کارهایی که در دنیا به سمت فضای مجازی حرکت نکنند محکوم به شکست هستند تصریح کرد:باید مهارت های نوآوری در کشور افزایش یابد.
وی خلاقیت,نوآوری و توجه به جوانان را از اهم ویژگیهای گروه تعاونی پیشگامان بر شمرد و از توجه این هلدینگ بزرگ به کسب و کارهای نوین تقدیر کرد.


تاریخ ثبت: ۶ دی ۱۳۹۷
بازدید 256