آیین افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه با حضور دکتر ستاری در مرکز شتابدهنده پیشگامان


تاریخ ثبت: ۹ دی ۱۳۹۶