بازدید شهردار یزد از بندرخشک پیشگامان


تاریخ ثبت: ۲۵ آذر ۱۳۹۶